Soort kosten Standaard Uitgebreid
Huisarts Volledig vergoed Volledig vergoed
Geneesmiddelen en verbandmiddelen Volledig vergoed
Volledig vergoed
Specialistische behandelingen en onderzoeken Volledig vergoed
Volledig vergoed
Second opinion Geen dekking  Volledig vergoed
Laboratoriumonderzoek Volledig vergoed
Volledig vergoed
Ziekenhuisopname
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Ambulancevervoer
     Openbaar vervoer
Laagste klasse Laagste klasse
     Taxi
Ritprijs Ritprijs
     Eigen transport
         Per km €0,20 €0,20
         Maximaal €185,00 €185,00
Hulpmiddelen na een ongeval
     Krukken en rolstoel €100,00 €100,00
     Protheses €750,00 €750,00
Fysiotherapie en oefentherapie 12 behandelingen 25 behandelingen
Ergotherapie 10 uur 10 uur
Diëtist
10 uur 10 uur
Logopedie
12 behandelingen  25 behandelingen 
Tandheelkundige hulp voor verzekerden ≤ 17 jaar
€450,00 €450,00
Tandheelkundige hulp voor verzekerden van ≥ 18 jaar €350,00 €350,00
Tandheelkunde na een ongeval
€500,00 €500,00
Orthodontie (alleen voor verzekerden tot 21 jaar)
Geen dekking €1.200,00
Zwangerschap en bevalling
€4.000,00 Volledig vergoed
Kraamzorg
€1.500,00 €1.500,00
Abortus (behalve medische noodzaak of na zedenbedrijf)
Geen dekking Geen dekking
Anticonceptie
€125,00 Volledig vergoed
Psychotherapie 
     Zittingen 5 8
     Maximaal €500,00 €800,00
Erfelijkheidsonderzoek
Geen dekking Volledig vergoed
Alternatieve geneeswijzen
Geen dekking
€500.00
Transplantatie
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Nierdialyse
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Behandeling door een plastisch chirurg
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Revalidatiedagbehandeling
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Verblijfskosten
         Per dag €100,00 €100,00
         Totaal €2.000.00  €2.000.00 
Vaccinaties en immunoglobulinen tegen
hondsdolheid en tetanus
Volledig vergoed
Volledig vergoed
Reisvaccinaties inclusief malariaprofylaxe  Geen dekking €50,00

Aanvullende Tandartsverzekering (optioneel)

€350,00

€350,00

Standaard Uitgebreid
Repatriëring/evacuatie
     Per dag
€100,00 €100,00
     Totaal per ziektegeval
€2.000,00 €2.000,00
Opsporing/redding
€25.000,00 €25.000,00
Vervoer stoffelijk overschot
€25.000,00 €25.000,00
Bijzondere onkosten
Kosten verlenging vliegticket
€1,200.00 €1,200,00
Overkomst van 1 persoon
     Per dag
€100,00 €100,00
     Totaal per ziektegeval
€2.000,00 €2.000,00
Telecommunicatiekosten (per repatriëring)      €150,00 €150,00

Schadepakket

In het Schadepakket zijn vijf rubrieken opgenomen:


  Verzekerd
Bagage
      Maximaal
€1.600,00
Repatriëring
Reiskosten
Diefstal of verlies van paspoort of visum
€450,00
Telecommunicatiekosten
      Contact met Unigarant/
      OOM Alarmcentrale
Volledig vergoed
      Contact met anderen
€150,00
Kosten voor verblijf, overnachtingen en maaltijden 
€50,00

Verzekerd
Schade aan de inboedel als gevolg van brand, storm of inbraak   
    Maximum
€5.000,00
    Sieraden
€300,00
    Audiovisuele apparatuur
€800,00

Verzekerd
Bij overlijden (rubriek A)
€10.000.000,00
Bij blijvende invaliditeit (rubriek B)
€75.000,00
Bij rijden op een motorrijwiel van 50 cc of meer
Max. 25% van rubriek A or B
Bij rijden op een motorrijwiel van 50 cc of meer zonder helm
Max. 10% van rubriek A or B

Verzekerd
Verhaalsbijstand, Strafbijstand, Contractbijstand
€12.500,00
Waarborgsom
€ 12.500,00

Verzekerd
Aansprakelijkheid van schade aan personen en aan zaken
€1.250.000,00
Zekerheidsstelling
€ 125.000,00
Standaard